Az Eneagram

Az emberek viselkedése, modora, motivációi régóta foglalkoztatják a kutatókat. Azt a valamit, ami egy ember gondolatait, érzelmeit irányítja, az egyént cselekvésre ösztönzi és az egész egyén jellemének minden megnyilvánulását meghatározza, személyiségnek nevezik a pszichológusok.

Az eneagram által definiált 9 személyiségtípus egymástól jól elkülönül, az elmélet nem igényel pszichológiai ismereteket, és jól alkalmazható mind a hétköznapi életben, mind a pszichoterápiában.

A 9 főtípus egy körön helyezkedik el, egymástól egyenlő távolságra, és az egyes emberek személyisége valahol a kör vonalán van, két típus között. Ennek alapján mindenki rendelkezik egy főtípussal (amelyik típushoz a legközelebb van), illetve egy színezettel (a második legközelebbi pont). A típusok 3 csoportba oszthatóak, aszerint, hogy leginkább mi irányítja az egyes embereket. Vannak ÖSZTÖN, ÉRZELEM, és GONDOLKODÁS orientált emberek. Mindegyik csoportnak megvan az erénye, gyengéje, félelme, és motivációja. Ezeket a csoport típusai más módszerrel kezelik. Minden személyiségnek van egy fejlettségi szintje, ami azt mutatja meg, hogy az egyén mennyire teljesíti ki magát, milyen jó az önismerete, mennyire fejlett a (pszichológiai) gondolkodása. Létezik egészségtelen, átlagos és fejlett szint. A legtöbben az átlagos és egészségtelen szint között vannak valahol.

Az eneagram segít megtalálni azt, amihez valóban tehetségünk van így segít kiteljesíteni egyéni karrierünket.

Minden ember egyéni bánásmódot igényel, ezért az eneagram nagy szolgálatot tehet a társas kapcsolatok építésekor is.