Valós Életkor Meghatározás

A szolgáltatás elemei:

 

A szolgáltatás filozófiája:

Az ember pozíciója a kronologikus életkorskálán nem jelzi pontosan biológiai épségét.
A biológiai épség kifejezésére a biológiai –valós- életkor skálán elfoglalt pozíció alkalmasabb.
Az egyéni biofitness-profil és az egyéni rizikófaktor-profil laboratóriumi pontossággal történő meghatározása révén a valós életkor skálán elfoglalt pozíció meghatározható.
A kronologikus és valós életkor eltéréseinek tanulmányozása olyan lehetőségeket tár fel, melyek biológiai fiatalodásra aknázhatók ki.

A szolgáltatás:

  1. A valós életkor meghatározás két eleme a biofitness-profil és az egyéni rizikófaktor-profil meghatározása.
    A biofitness-profil a teljesítménytesztek (életkorfüggő biomarkerek) révén körvonalazódik. A mintegy 20 teljesítményteszt során mért eredmények biomatematikai módszerekkel történő elemzése jelzi a biológiai épséget.
    A mérési eredmények feldolgozása számítógépes szoftver segítségével történik.
    A rizikófaktor-profil felvételéhez további mérések és egy mintegy 50 kérdéses önkitöltő kérdőív adatai szolgáltatnak alapot. Az adatok biomatematikai analízise ugyancsak komputeres szoftver segítségével történik.


  2. A valós életkor maghatározás során megrajzolt részletgazdag Egészségképből kiindulva, a pacienssel való konzultáció során alakul ki a hosszú távú Egészségterv, a biológiai fiatalodás hiteles receptje.


  3. A kritikus rizikófaktorok eliminációjának és a kritikus teljesítményvesztések korrekciójának célravezető módszereit a Salvin borterápiás program- során a gyakorlatban is bemutatjuk, megtanítjuk.